సంగతులూ,సందర్భాలూ….

జనవరి 15, 2020

భోగిమంటలూ – భూతాపమూ !

తాతయ్యా, ఇదే నేనూ ఎప్పుడూ అనుకుంటూ ఉంటాను. అశ్విన్ చెప్పాడు చూడు. భోగి మంటలవల్ల భూతాపం పెరిగిపోతోంది.
ఓహో ఎవరీ అశ్విను?
ఇంకెవరు, క్రికెట్ ఆటగాడు, స్పిన్నర్.
ఓహో ఆటగాడా, ఆటగాళ్ళకి చదువు తక్కువరా, అందుకే ఇలాంటి విషయాల్లో వాళ్ళమాటలకి విలువివ్వకూడదు.
నీ వెటకారాలకేం కానీ, భూతాపం పెరిగిపోడం ఎంతపెద్ద సమస్య! బొత్తిగా సామాజిక బాధ్యతలేకుండా మాట్లాడకు.
అబ్బా, తమరికి ఎక్కువైపోయింది. తిండి తినడానికి వంటగేస్ తో పాటు స్విగ్గీవాడి పెట్రోలు కూడా తగలేస్తున్న రకాలు, మీరు కూడా మాట్లాడడమే!
పంచ్ డైలాగ్ కొట్టడం కాదు, పాపం చెన్నైలో వాళ్ళ ముక్కులు తెగ ఇబ్బంది పడ్డాయిట. నీదేం పోయింది.
ఒరేయ్! అసలు భూతాపం పెరగడానికి కారణమేమిటో నీకు గాని ఆ అశ్వినుడిక్కానీ తెలుసా?
ఎందుకు తెలీదు? గ్రీన్ హౌస్ గేసెస్. మనవల్లే అవి ఎక్కువైపోతున్నాయి.
కదా! ఐతే నీకు తెలీని ఒక విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఉద్గారాలు కేవలం గత శతాబ్దన్నర కాలంగానే పెరగడం మొదలెట్టాయి. అంతకుముందు వీటి పరిమాణం స్థిరంగానే ఉండేది. గత శతాబ్దన్నరకాలంగా జరిగిన వనరుల దురుపయోగాలే దీనికి కారణం గానీ భోగిమంటలు కాదు. మా భోగిమంటలు గత కొన్ని శతాబ్దాలుగా వస్తున్న సంప్రదాయం.
ఔనా! ఈ విషయం నాకు తెలీదే! ఆగు వికీపీడుయా చూస్తాను.
ముందు నీ మొహం చూసుకో అద్దంలో. కనీసం కామన్సెన్సు వాడద్దూ కామెంట్ చేసే ముందు? కనీసం అద్దాలు దింపుకుని ఏసీ కట్టుకుని కూడా కారులో వెళ్ళలేరు ఈ సెలబ్రిటీలు, వాళ్ళుకూడా మాట్లాడడమే? ఒక్కక్కళ్ళనీ వాళ్ళింటి కరెంటుబిల్లులు చూపించమని అడగాలి కుంకల్ని.

ఇంకొక విషయం ఒరేయ్! సంప్రదాయాలు జాతికి రూపాన్నిచ్చి ఆత్మని ప్రతిష్ఠించే స్తంభాలు. ఇవే లేకపోతే జాతి నిర్వీర్యమయ్యి జనానికి నిర్వేదమే మిగులుతుంది. అవసరమయితే కొన్ని ప్రాపంచిక సుఖాలని వదులుకుని వీటిని కాపాడుకోవాలి. మనందరి బాల్యం లో ఇవే కదా మధురానుభూతులు. కూచున్న కొమ్మని నరుక్కునే ఇలాటి ఆలోచనలు ఇంకముందెప్పుడూ చెప్పకు, ఆ!

తాతయ్య