సంగతులూ,సందర్భాలూ….

జనవరి 26, 2008

ఏమి కృతజ్ఞత!

Filed under: కబుర్లు — Sriram @ 12:45 ఉద.

రాజ్‌దీప్ సర్దేసాయ్ కి పద్మశ్రీ.
గుజరాత్ లో కనక నెగ్గి ఉంటే ఏకంగా భారతరత్నే ఇచ్చి ఉండేవారేమో! ఏమైతేనేం ఆంగ్ల మాధ్యమాల వాళ్ళు కాంగ్రెస్ కి చేసిన సాయం ఊరికే పోలేదు.

జనవరి 23, 2008

కోతుల్ని కొనే వాళ్ళుంటారు జాగ్రత్త!

Filed under: కబుర్లు,తోటి బ్లాగర్లు — Sriram @ 2:31 సా.

షేర్ మార్కెట్ లో జరుగుతున్న పరిణామాల గురించి.
ఐనా ఇదేమైనా కొత్తగనకనా!
ఎంత తెలిసినా ఆశ చెడ్డది.

జనవరి 21, 2008

అంతా మాయ!

Filed under: కబుర్లు — Sriram @ 11:02 సా.

ఇది చెబుతున్నది ఏ అద్వైతపు వేదాంతో కాదు. సాక్షాత్తూ శాస్త్రవేత్తలేట! ఈ “మహా మేధ” సిద్ధాంతం వినగానే నాక్కూడా “అన్నీ మన వేదాల్లోనే ఉన్నాయిష” అనాలనిపించింది.

మనవాళ్ళు ఎంతైనా అఖండులు!